Shop Mobile More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Student Do Ngoc Diem UyenFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 2 Years
Needs Core Membership
Statistics 240 Deviations 2,055 Comments 34,897 Pageviews
×

Donate

LeeTM has started a donation pool!
9 / 500
I need your help !

You must be logged in to donate.

deviantID

LeeTM
Do Ngoc Diem Uyen
Artist | Student | Design & Interfaces
Vietnam

Username: uyenkwokxx

AdCast - Ads from the Community

×

Comments


Add a Comment:
 
:iconleepett:
Leepett Featured By Owner Aug 10, 2016  Student Interface Designer
Thanks for +w <3
Have a  nice day <3
Reply
:iconbealright23:
bealright23 Featured By Owner Aug 7, 2016  Hobbyist Artist
holi♥
+¿watchback?+ tú ya estás cariño 
Reply
:iconmissguard:
MisSGuaRD Featured By Owner Aug 7, 2016  Hobbyist Interface Designer

Thanks for the FAV and WATCH [i]: free cactus bun icon
Reply
:iconmadabouthim:
madabouthim Featured By Owner Jul 30, 2016
Cảm ơn chị đã watch ~ ^^
Reply
:iconleetm:
LeeTM Featured By Owner Jul 30, 2016  Student Interface Designer
Hog có gì ^^ 
Reply
:iconmadabouthim:
madabouthim Featured By Owner Jul 30, 2016
Dạ dạ Love 
Reply
:iconbakahae:
BakaHae Featured By Owner Jul 14, 2016  Hobbyist Interface Designer
c ơi cho e làm quen ....
Reply
:iconleetm:
LeeTM Featured By Owner Jul 14, 2016  Student Interface Designer
Káo 2k16 nka ^^
Reply
:iconbakahae:
BakaHae Featured By Owner Jul 17, 2016  Hobbyist Interface Designer
L33 2k17 ạ^^
Reply
:iconleetm:
LeeTM Featured By Owner Jul 17, 2016  Student Interface Designer
qh ckụy - e ạh
Reply
:iconsomicuteahihi:
somicuteahihi Featured By Owner Jul 11, 2016
- Chị ơi mần quen được không ạ ? :v Em ở trong list fr trên face của chị nhưng ngại không ib đó ạ :v tại êm thấy chị des đẹp quá :3
Reply
:iconleetm:
LeeTM Featured By Owner Jul 11, 2016  Student Interface Designer
Uyen 16 nha em. Inb c di ko sao dau = ))))
Reply
:iconsomicuteahihi:
- Dạ em Somi 2k2 ạ.
Reply
:iconleetm:
LeeTM Featured By Owner Jul 11, 2016  Student Interface Designer
Chị - em nhé
Reply
:iconnanamisaruwatari:
nanamisaruwatari Featured By Owner Jun 17, 2016
.Cho mình làm quen được hơm? ;v; 
Reply
:iconleetm:
LeeTM Featured By Owner Jun 18, 2016  Student Interface Designer
Uyên 16
Reply
:iconnanamisaruwatari:
nanamisaruwatari Featured By Owner Jun 18, 2016
.Yami/Nanami - 2k2
Reply
:iconleetm:
LeeTM Featured By Owner Jun 18, 2016  Student Interface Designer
Chị - em.
Reply
(1 Reply)
:iconjkeyyuan:
JKeyYuan Featured By Owner Jun 15, 2016  Student Traditional Artist
- bạn des đẹp quá :v
Reply
:iconleetm:
LeeTM Featured By Owner Jun 15, 2016  Student Interface Designer
Cảm ơn bạn :D
Reply
:iconjkeyyuan:
JKeyYuan Featured By Owner Jun 15, 2016  Student Traditional Artist
- mần quen nhé <33
- JaykieLii/Nhất Phú - male - 2k
Reply
:iconleetm:
LeeTM Featured By Owner Jun 16, 2016  Student Interface Designer
Uyên 16
Reply
(1 Reply)
:iconeun-bixd:
Eun-BixD Featured By Owner Jun 9, 2016  Student General Artist
Từ nãy vào xem gallery của tiền bối để học hỏi tự nhiên chuột nó điên nên mình lỡ unw. Mình đã watch lại luôn đó ạ, mong tiền bối không giận ạ
Reply
:iconleetm:
LeeTM Featured By Owner Jul 9, 2016  Student Interface Designer
Ko sao đâu e = )))
Reply
:iconeun-bixd:
Eun-BixD Featured By Owner Jul 9, 2016  Student General Artist
Cảm ơn tiên bối ạ. Mừng tiền bối đã come back. 
Reply
Add a Comment: